Informacja o plikach cookie

Zamknij [x]

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Więcej informacji

  Strona główna  
Strona główna
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Temat: Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością - informacje - wnioski-załączniki
Ogłoszenie dla: II.WSEiT Szczecin
Data publikacji: 2019-10-09
Data ważności: 2019-11-30
Treść:
        Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta

Prawo do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych mają studenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

a) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, (art. 93 ust. 2 Ustawy). Przy obliczaniu 6-letniego okresu studiowania liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów;

b) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą);

c) w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w §2 ust. 2 b tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Studenta właściwych wydziałów:

w semestrze zimowym do 25 października;
w semestrze letnim do 25 lutego.
W semestrze letnim składany jest wyłącznie uproszczony wniosek bez dodatkowej dokumentacji i załączników.

Sposób składania wniosków:

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wypełnić podając niezbędne informacje i dane z zaświadczeń.
Wniosek wraz załącznikami (zaświadczenia, oświadczenia, itp.) należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta w terminie do 25 października 2019r. i lub do 25 lutego 2020r.
Dokumenty do złożenia:

wydrukowany wniosek o przyznanie stypendium - zał. 2,
oświadczenie wnioskodawcy - zał. C,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia – oryginał do wglądu)
oświadczenie – RODO
W przypadku, gdy wnioskodawca równocześnie występuje o inne świadczenia zależne od sytuacji materialnej, składa osobny wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr akademicki, z wyjątkiem, gdy w trakcie roku akademickiego mija okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy obrona pracy dyplomowej wypada w miesiącu wcześniejszym aniżeli określony w decyzji – wówczas stypendium wypłacane jest do miesiąca obrony.

Stypendium przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.
      
Autor: Lewandowska Agnieszka
Stypendium specjalne.zip
Wielkopolska Szkoła Medyczna - Wirtualny Sekretariat v. 4.3.0 b14 Copyright (c) 2019 APR System